Publication detail

Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů

English Title

USE OF THE SOL-GEL METHOD FOR THE PRODUCTION OF NO CEMENT CASTABLES

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek se zabývá možností využití metody sol-gel při výrobě bezcementových žárovzdorných betonů. Nejčastěji používané žárobetony jsou pojeny hlinitanovým cementem. Hlavním důvodem pro nahrazení tradiční hydraulické vazby je snížení obsahu oxidu vápenatého, který především způsobuje vznik nízkotavitelných fází při výpalu. V experimentální části je navržen základní jemnozrnný matrix, který je doplněn různými typy ostřiv. Koloidní roztok SiO2 jako náhrada hydraulické vazby je použit s komerčně dostupným gelačním činidlem. Cílem tohoto článku je vývoj bezcementového žárobetonu založeného na metodě sol-gel s důrazem na zlepšení sledovaných parametrů v porovnání s ultra-nízko cementovým žárobetonem

English abstract

This thesis deal with possible use of sol-gel method in refractory no-cement castables production. The most of commonly used castables are bonded by calcium aluminate cement. The main reason for replacing traditional hydraulic bond is to reduce calcium oxide content, which mainly causes formation of low melting phases during firing. In experimental part is designed fine matrix, which is sub-added by various types of refractory grogs. Colloidal SiO2 as hydraulic bond replacement is used with commercially available gelling agent. Aim of this thesis is research of no-cement castable based on sol-gel method with emphasis on improving properties in comparison to ultra-low cement castable.

Keywords

Žárobeton, sol-gel, koloidní silika

Key words in English

Castable, sol-gel, colloidal silica

Authors

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.

Released

28. 1. 2021

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-75-2

Book

JUNIORSTAV 2021

Pages from

608

Pages to

613

Pages count

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT168398,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová}",
  title="Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů",
  booktitle="JUNIORSTAV 2021",
  year="2021",
  pages="608--613",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-75-2",
  url="https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf"
}