Detail publikace

Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů

LINDR, J.

Originální název

Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů

Český název

Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jak obstát v dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti? Ve společnosti, která klade důraz na odbornost i všestrannost. Jak zvládnout připravenost vysokoškolských studentů na úspěšný vstup do praxe? Jak transformovat vysokoškolské vzdělávání tak, aby plně odpovídalo požadavkům doby? Ukazuje se, že odpovědí na výzvy budoucnosti ohledně úspěšného začlenění studentů do praxe může být rozvoj všeobecného vzdělávání, cizích jazyků a soft skills, a to i na technických univerzitách. Příspěvek rozebírá význam, roli a postavení společenskovědních předmětů na technické univerzitě s ohledem na všestrannou kultivaci absolventů technických vysokých škol. Není snadné zajistit rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláváním v kurikulu technické univerzity. Příspěvek zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělávání a ukazuje konkrétní příklady přínosu vybraných společenskovědních předmětů Komunikace a rétorika a Sociální komunikace na technické univerzitě. Ukazuje se, že studenti celkově vidí smysl společenskovědních předmětů pozitivně, oceňují přínos předmětů pro osobní rozvoj, úsilí a osobnost pedagoga a intelektuálního obohacení.

Český abstrakt

Jak obstát v dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti? Ve společnosti, která klade důraz na odbornost i všestrannost. Jak zvládnout připravenost vysokoškolských studentů na úspěšný vstup do praxe? Jak transformovat vysokoškolské vzdělávání tak, aby plně odpovídalo požadavkům doby? Ukazuje se, že odpovědí na výzvy budoucnosti ohledně úspěšného začlenění studentů do praxe může být rozvoj všeobecného vzdělávání, cizích jazyků a soft skills, a to i na technických univerzitách. Příspěvek rozebírá význam, roli a postavení společenskovědních předmětů na technické univerzitě s ohledem na všestrannou kultivaci absolventů technických vysokých škol. Není snadné zajistit rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláváním v kurikulu technické univerzity. Příspěvek zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělávání a ukazuje konkrétní příklady přínosu vybraných společenskovědních předmětů Komunikace a rétorika a Sociální komunikace na technické univerzitě. Ukazuje se, že studenti celkově vidí smysl společenskovědních předmětů pozitivně, oceňují přínos předmětů pro osobní rozvoj, úsilí a osobnost pedagoga a intelektuálního obohacení.

Klíčová slova

Všeobecný rozvoj, přínos společenskovědních předmětů, kvalita výuky, transformace vzdělávání, modernizace vzdělávání

Vydáno

29.11.2019

Nakladatel

Ksv TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3517-9

Kniha

Vysokoškolské vzdelávanie v modernej spoločnosti.

Číslo vydání

1

Strany od

235

Strany do

239

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT165615,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů",
 annote="Jak obstát v dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti? Ve společnosti, která klade důraz na odbornost i všestrannost. Jak zvládnout připravenost vysokoškolských studentů na úspěšný vstup do praxe? Jak transformovat vysokoškolské vzdělávání tak, aby plně odpovídalo požadavkům doby? Ukazuje se, že odpovědí na výzvy budoucnosti ohledně úspěšného začlenění studentů do praxe může být rozvoj všeobecného vzdělávání, cizích jazyků a soft skills, a to i na technických univerzitách. Příspěvek rozebírá význam, roli a postavení společenskovědních předmětů na technické univerzitě s ohledem na všestrannou kultivaci absolventů technických vysokých škol. Není snadné zajistit rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláváním v kurikulu technické univerzity. Příspěvek zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělávání a ukazuje konkrétní příklady přínosu vybraných společenskovědních předmětů Komunikace a rétorika a Sociální komunikace na technické univerzitě. Ukazuje se, že studenti celkově vidí smysl společenskovědních předmětů pozitivně, oceňují přínos předmětů pro osobní rozvoj, úsilí a osobnost pedagoga a intelektuálního obohacení.",
 address="Ksv TU Košice",
 booktitle="Vysokoškolské vzdelávanie v modernej spoločnosti.",
 chapter="165615",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ksv TU Košice",
 year="2019",
 month="november",
 pages="235--239",
 publisher="Ksv TU Košice"
}