Publication detail

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

MIZEROVÁ, C. KUSÁK, I. ROVNANÍK P. BAYER, P.

Original Title

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

Czech Title

Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí

Language

cs

Original Abstract

Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.

Czech abstract

Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT163811,
 author="Cecílie {Mizerová} and Ivo {Kusák} and Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
 title="Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí",
 annote="Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05-0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2020
Sborník příspěvků",
 chapter="163811",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="646--651",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební"
}