Detail publikace

Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace

DUFKA, A., VANĚREK, J.

Originální název

Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace

Anglický název

Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose Processing and Specificity of the Building Rehabilitation

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

The paper concerns methods applied for diagnostics of the state and of failures identification occurring in structural elements of the reinforced factory building in which cellulose processing technology is placed.The synergetic effect of surrounding together with the load caused relatively serious failures of individual structural elements.The concept of the building-technical investigation was chosen in a way which respected at the most the specific exploitation conditions of the object.

Anglický abstrakt

Článek se zabývá metodami aplikovanými při diagnostice stavu a identifikaci poruch vyskytujících se na konstrukčních prvcích železobetonové haly, ve které je umístěna technologie na zpracování celulózy. Synergické působení prostředí agresivního prostředí spolu s účinky zatížením vyvolalo poměrně závažné narušení jednotlivých konstrukčních prvků haly. V rámci stavebně technického průzkumu bylo tedy nutno akceptovat specifické podmínky exploatace haly.

Klíčová slova v angličtině

degradation, corrosion, sanation

Autoři

DUFKA, A., VANĚREK, J.

Rok RIV

2005

Vydáno

12. 5. 2005

Nakladatel

SSBK

Místo

Brno

ISBN

1211-3700

Kniha

Sborník přednášek

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

43

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT16136,
  author="Amos {Dufka} and Jan {Vaněrek}",
  title="Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace",
  booktitle="Sborník přednášek",
  year="2005",
  series="1",
  number="1",
  pages="38--43",
  publisher="SSBK",
  address="Brno",
  isbn="1211-3700"
}