Publication detail

Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace

DUFKA, A., VANĚREK, J.

Original Title

Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace

English Title

Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose Processing and Specificity of the Building Rehabilitation

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

The paper concerns methods applied for diagnostics of the state and of failures identification occurring in structural elements of the reinforced factory building in which cellulose processing technology is placed.The synergetic effect of surrounding together with the load caused relatively serious failures of individual structural elements.The concept of the building-technical investigation was chosen in a way which respected at the most the specific exploitation conditions of the object.

English abstract

Článek se zabývá metodami aplikovanými při diagnostice stavu a identifikaci poruch vyskytujících se na konstrukčních prvcích železobetonové haly, ve které je umístěna technologie na zpracování celulózy. Synergické působení prostředí agresivního prostředí spolu s účinky zatížením vyvolalo poměrně závažné narušení jednotlivých konstrukčních prvků haly. V rámci stavebně technického průzkumu bylo tedy nutno akceptovat specifické podmínky exploatace haly.

Key words in English

degradation, corrosion, sanation

Authors

DUFKA, A., VANĚREK, J.

RIV year

2005

Released

12. 5. 2005

Publisher

SSBK

Location

Brno

ISBN

1211-3700

Book

Sborník přednášek

Edition

1

Edition number

1

Pages from

38

Pages to

43

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT16136,
  author="Amos {Dufka} and Jan {Vaněrek}",
  title="Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace",
  booktitle="Sborník přednášek",
  year="2005",
  series="1",
  number="1",
  pages="38--43",
  publisher="SSBK",
  address="Brno",
  isbn="1211-3700"
}