Detail publikace

Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu

ŠEBESTOVÁ, P. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Originální název

Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu

Anglický název

Study of the possibility of lightening lime-silica composite using waste perlite

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Pod pojmem vápeno-pískový kompozit si lze vybavit hned několik základních stavebních materiálů. Nejrozšířenějšími zástupci jsou vápeno-pískové cihly a pórobeton. Ve své podstatě se jedná o jakýkoliv materiál založený na reakci vápna a křemičité suroviny. V tomto článku je věnována pozornost kompozitu, který vychází z technologie výroby pórobetonu. Byly zkoumány možnosti vylehčení kompozitu prostřednictvím odpadního perlitu, jakožto druhotné suroviny, bez nutnosti použití hliníkového prášku, který se v technologii pórobetonu běžně používá. Byly použity náhrady 10 %, 30 %, 50 % a 100 % odpadního perlitu za písek. Na základě fyzikálně mechanických vlastností, a s posouzením mikrostruktury, bylo zjištěno, že do 50% náhrady odpadním expandovaným perlitem dochází k vylehčení kompozitu a zároveň dochází ke zvyšování pevnosti v tlaku.

Anglický abstrakt

The term lime-sand composite can be recalled several basic building materials. The most common representatives are lime-sand bricks and aerated concrete. In essence, it is any material based on the reaction of lime and silica raw material. In this paper, attention is paid to composites based on aerated concrete production technology. Possibilities of lightening the composite by means of waste perlite as a secondary raw material were investigated without the need for the use of aluminum powder, which is commonly used in aerated concrete technology. Replacements of 10%, 30%, 50% and 100% waste perlite for sand were used. Based on physico-mechanical properties, and with the assessment of the microstructure, it has been found that up to 50% of the replacement of expanded perlite waste results in a lightening of the composite while increasing the compressive strength.

Klíčová slova

Vápeno-pískový kompozit, odpadní expandovaný perlit, autoklávování

Klíčová slova v angličtině

Lime-sand composite, waste expanded perlite, autoclaving

Autoři

ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

Vydáno

13. 3. 2020

ISSN

1213-0311

Periodikum

Materiály pro stavbu

Ročník

2020

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

28

Strany do

31

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT161168,
  author="Pavlína {Ondříčková} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu",
  journal="Materiály pro stavbu
",
  year="2020",
  volume="2020",
  number="2",
  pages="28--31",
  issn="1213-0311",
  url="https://www.imaterialy.cz/rubriky/casopis-materialy-pro-stavbu/materialy-pro-stavbu-2-2020_47841.html"
}