Detail publikace

Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot

PASEKA, S.

Originální název

Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot

Český název

Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je nalézt optimální zásobní objem nádrže Vír pro předem stanovenou zabezpečenost podle trvání v podmínkách nejistot a také, jak zohlednit výsledné nejistoty při prezentaci výsledků. Nejistoty datových vstupů (přítoky vody do nádrže, batygrafie, výpar z vodní hladiny a průsak hrází) byly aplikovány metodou Monte Carlo. Dále byl vytvořen simulačně-optimalizační model nádrže a použita mřížková metoda. Výsledky jsou prezentovány na základě statistických charakteristik.

Český abstrakt

Cílem příspěvku je nalézt optimální zásobní objem nádrže Vír pro předem stanovenou zabezpečenost podle trvání v podmínkách nejistot a také, jak zohlednit výsledné nejistoty při prezentaci výsledků. Nejistoty datových vstupů (přítoky vody do nádrže, batygrafie, výpar z vodní hladiny a průsak hrází) byly aplikovány metodou Monte Carlo. Dále byl vytvořen simulačně-optimalizační model nádrže a použita mřížková metoda. Výsledky jsou prezentovány na základě statistických charakteristik.

Klíčová slova

Optimální zásobní objem nádrže; nejistoty; metoda Monte Carlo; simulačně-optimalizační model; mřížková optimalizační metoda; vodní nádrž Vír I

Vydáno

14.11.2019

Nakladatel

Slovenský hydrometeorologický ústav

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-99929-03-7

Kniha

Zborník súťažných prác mladých odborníkov

Strany od

1

Strany do

14

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161028,
 author="Stanislav {Paseka}",
 title="Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách
nejistot",
 annote="Cílem příspěvku je nalézt optimální zásobní objem nádrže Vír pro předem stanovenou zabezpečenost
podle trvání v podmínkách nejistot a také, jak zohlednit výsledné nejistoty při prezentaci výsledků.
Nejistoty datových vstupů (přítoky vody do nádrže, batygrafie, výpar z vodní hladiny a průsak hrází)
byly aplikovány metodou Monte Carlo. Dále byl vytvořen simulačně-optimalizační model nádrže a
použita mřížková metoda. Výsledky jsou prezentovány na základě statistických charakteristik.",
 address="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 booktitle="Zborník súťažných prác mladých odborníkov",
 chapter="161028",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--14",
 publisher="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 type="conference paper"
}