Detail publikace

Provozní modální analýza lávky v Kroměříži

BEZRUČOVÁ, K. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Provozní modální analýza lávky v Kroměříži

Český název

Provozní modální analýza lávky v Kroměříži

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Publikace nastiňuje problematiku experimentálního stanovení modálních parametrů konstrukcí pomocí metody zvané provozní modální analýza. Je uvedena podstata metody a možné přístupy výpočtu modálních parametrů. Příkladem použití metody je stanovení vlastních tvarů a frekvencí opravované lávky v Kroměříži, přičemž dynamická zkouška byla provedena dvakrát – před a po zesílení konstrukce. V článku jsou uvedeny výsledky obou dynamických zkoušek a jejich porovnání s výsledky z výpočtového modelu provedeného v prostředí ANSYS. Nedílnou součástí je i popis zrealizované rekonstrukce lávky.

Český abstrakt

Publikace nastiňuje problematiku experimentálního stanovení modálních parametrů konstrukcí pomocí metody zvané provozní modální analýza. Je uvedena podstata metody a možné přístupy výpočtu modálních parametrů. Příkladem použití metody je stanovení vlastních tvarů a frekvencí opravované lávky v Kroměříži, přičemž dynamická zkouška byla provedena dvakrát – před a po zesílení konstrukce. V článku jsou uvedeny výsledky obou dynamických zkoušek a jejich porovnání s výsledky z výpočtového modelu provedeného v prostředí ANSYS. Nedílnou součástí je i popis zrealizované rekonstrukce lávky.

Klíčová slova

lávka, dynamická analýza, rekonstrukce, měření, zesílení

Vydáno

20.11.2019

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-907611-2-4

Kniha

26. Betonářské dny 2019, Sborník ke konferenci

Číslo vydání

1.

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT160901,
 author="Kristína {Bezručová} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Provozní modální analýza lávky v Kroměříži",
 annote="Publikace nastiňuje problematiku experimentálního stanovení modálních parametrů konstrukcí pomocí metody zvané provozní modální analýza. Je uvedena podstata metody a možné přístupy výpočtu modálních parametrů. Příkladem použití metody je stanovení vlastních tvarů a frekvencí opravované lávky v Kroměříži, přičemž dynamická zkouška byla provedena dvakrát – před a po zesílení konstrukce. V článku jsou uvedeny výsledky obou dynamických zkoušek a jejich porovnání s výsledky z výpočtového modelu provedeného v prostředí ANSYS. Nedílnou součástí je i popis zrealizované rekonstrukce lávky.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="26. Betonářské dny 2019, Sborník ke konferenci",
 chapter="160901",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--7",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}