Detail publikace

Vliv obsahu sazí na aktivitu akustické emise při cyklickém namáhání kompozitních materiálů

TOPOLÁŘ, L. ROVNANÍK, P. SCHMID, P.

Originální název

Vliv obsahu sazí na aktivitu akustické emise při cyklickém namáhání kompozitních materiálů

Český název

Vliv obsahu sazí na aktivitu akustické emise při cyklickém namáhání kompozitních materiálů

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Klasický beton na bázi cementu je nejpoužívanějším stavebním materiálem. Dnešní doba si ovšem žádá stále vyšší nároky na nízkou energetickou náročnost, na trvanlivost konstrukcí spojenou s jednoduchou a levnou diagnostikou stavu konstrukce a velmi důležitým aspektem je také ekologie. Tento příspěvek se zabývá aluminosilikátovými kompozity s obsahem vodivých plniv, díky kterým je možné monitorovat změnu elektrických vlastností v závislosti na mechanickém namáhání. V rámci experimentu byly vyrobeny zkušební kostky (o hraně 150 mm) na bázi alkalicky aktivované strusky s obsahem sazí. Zkušební kostky byly namáhány cyklicky tlakem a byla sledována aktivita akustické emise.

Český abstrakt

Klasický beton na bázi cementu je nejpoužívanějším stavebním materiálem. Dnešní doba si ovšem žádá stále vyšší nároky na nízkou energetickou náročnost, na trvanlivost konstrukcí spojenou s jednoduchou a levnou diagnostikou stavu konstrukce a velmi důležitým aspektem je také ekologie. Tento příspěvek se zabývá aluminosilikátovými kompozity s obsahem vodivých plniv, díky kterým je možné monitorovat změnu elektrických vlastností v závislosti na mechanickém namáhání. V rámci experimentu byly vyrobeny zkušební kostky (o hraně 150 mm) na bázi alkalicky aktivované strusky s obsahem sazí. Zkušební kostky byly namáhány cyklicky tlakem a byla sledována aktivita akustické emise.

Klíčová slova

metoda akustické emise; aluminosilikátové kompozity; cyklická zkouška tlakem

Vydáno

05.11.2019

Nakladatel

VUT v Brně a ČNDT z.s.

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-5799-7

Kniha

DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety

Číslo vydání

první

Strany od

131

Strany do

137

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159905,
 author="Libor {Topolář} and Pavel {Rovnaník} and Pavel {Schmid}",
 title="Vliv obsahu sazí na aktivitu akustické emise při cyklickém namáhání kompozitních materiálů",
 annote="Klasický beton na bázi cementu je nejpoužívanějším stavebním materiálem. Dnešní doba si ovšem žádá stále vyšší nároky na nízkou energetickou náročnost, na trvanlivost konstrukcí spojenou s jednoduchou a levnou diagnostikou stavu konstrukce a velmi důležitým aspektem je také ekologie. Tento příspěvek se zabývá aluminosilikátovými kompozity s obsahem vodivých plniv, díky kterým je možné monitorovat změnu elektrických vlastností v závislosti na mechanickém namáhání. V rámci experimentu byly vyrobeny zkušební kostky (o hraně 150 mm) na bázi alkalicky aktivované strusky s obsahem sazí. Zkušební kostky byly namáhány cyklicky tlakem a byla sledována aktivita akustické emise.",
 address="VUT v Brně a ČNDT z.s.",
 booktitle="DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety",
 chapter="159905",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně a ČNDT z.s.",
 year="2019",
 month="november",
 pages="131--137",
 publisher="VUT v Brně a ČNDT z.s."
}