Detail publikace

Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti

LINDR, J.

Originální název

Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti

Český název

Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jak efektivně a moderně vzdělávat absolventy technické univerzity, aby plně obstáli v profesní praxi? Jaké klíčové kompetence kromě odbornosti je třeba rozvíjet? Před takovými otázkami a výzvami budoucnosti stojí současné akademické plány již nyní. Jsou v nich obsaženy předměty teoretického základu, odborné a společenskovědní předměty rozvíjející soft-skills. Kvalitní vysokoškolské vzdělání musí skloubit dohromady odbornost a všeobecnost. Příspěvek analyzuje výsledky hodnocení kvality výuky předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na vybrané fakultě technické univerzity. Sleduje přínos předmětů v čase skrze dlouholeté shromažďování údajů a vyjádření studentů. Snaží se najít kritéria kvality výuky, která přínos předmětů ovlivňují. V závěru se příspěvek zamýšlí nad posláním společenskovědních předmětů pro studenty a pro rozvoj technické univerzity.

Český abstrakt

Jak efektivně a moderně vzdělávat absolventy technické univerzity, aby plně obstáli v profesní praxi? Jaké klíčové kompetence kromě odbornosti je třeba rozvíjet? Před takovými otázkami a výzvami budoucnosti stojí současné akademické plány již nyní. Jsou v nich obsaženy předměty teoretického základu, odborné a společenskovědní předměty rozvíjející soft-skills. Kvalitní vysokoškolské vzdělání musí skloubit dohromady odbornost a všeobecnost. Příspěvek analyzuje výsledky hodnocení kvality výuky předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na vybrané fakultě technické univerzity. Sleduje přínos předmětů v čase skrze dlouholeté shromažďování údajů a vyjádření studentů. Snaží se najít kritéria kvality výuky, která přínos předmětů ovlivňují. V závěru se příspěvek zamýšlí nad posláním společenskovědních předmětů pro studenty a pro rozvoj technické univerzity.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, etika v podnikání, prezentační dovednosti, všeobecnost a odbornost, hodnocení kvality výuky

Vydáno

28.06.2019

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-26-9

Kniha

QUAERE 2019

Číslo vydání

1

Strany od

571

Strany do

578

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159084,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti",
 annote="Jak efektivně a moderně vzdělávat absolventy technické univerzity, aby plně obstáli v profesní praxi? Jaké klíčové kompetence kromě odbornosti je třeba rozvíjet? Před takovými otázkami a výzvami budoucnosti stojí současné akademické plány již nyní. Jsou v nich obsaženy předměty teoretického základu, odborné a společenskovědní předměty rozvíjející soft-skills. Kvalitní vysokoškolské vzdělání musí skloubit dohromady odbornost a všeobecnost. Příspěvek analyzuje výsledky hodnocení kvality výuky předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na vybrané fakultě technické univerzity. Sleduje přínos předmětů v čase skrze dlouholeté shromažďování údajů a vyjádření studentů. Snaží se najít kritéria kvality výuky, která přínos předmětů ovlivňují. V závěru se příspěvek zamýšlí nad posláním společenskovědních předmětů pro studenty a pro rozvoj technické univerzity.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="QUAERE 2019",
 chapter="159084",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2019",
 month="june",
 pages="571--578",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}