Detail publikace

Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti

LINDR, J.

Originální název

Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti

Český název

Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní doba často označovaná jako informační společnost předpokládá všestrannou připravenost studentů do praxe. Je zřejmé, že úspěšné začlenění absolventů do profesního života vyžaduje kromě odbornosti také širokou univerzalitu. Dřívější důraz pouze na nutnost být nejlepší v oboru a porazit v konkurenci ostatní se nyní mění na schopnost disponovat všemi klíčovými kompetencemi, které praxe potřebuje. V kurikulu technické vysoké školy to znamená začlenění společenskovědních předmětů, které rozvíjejí např. soft-skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj., neboť tyto dovednosti rozhodují o úspěšnosti v různých odvětvích praxe, což si ale studenti ne vždy uvědomují. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou předmětu Prezentační dovednosti na technické univerzitě. Na základě dotazníku jsou vyhodnocena některá kritéria, která vnímání významu předmětu ovlivňují, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit a vyžaduje komplexnější posouzení. Popisné statistické zpracování údajů pomůže dospět ke zjištěním, co může zlepšit kvalitu výuky a co umožní lépe realizovat výuku tak, aby co nejvíce rozvinula potřebné rétorické, prezentační a komunikativní dovednosti studentů.

Český abstrakt

Moderní doba často označovaná jako informační společnost předpokládá všestrannou připravenost studentů do praxe. Je zřejmé, že úspěšné začlenění absolventů do profesního života vyžaduje kromě odbornosti také širokou univerzalitu. Dřívější důraz pouze na nutnost být nejlepší v oboru a porazit v konkurenci ostatní se nyní mění na schopnost disponovat všemi klíčovými kompetencemi, které praxe potřebuje. V kurikulu technické vysoké školy to znamená začlenění společenskovědních předmětů, které rozvíjejí např. soft-skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj., neboť tyto dovednosti rozhodují o úspěšnosti v různých odvětvích praxe, což si ale studenti ne vždy uvědomují. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou předmětu Prezentační dovednosti na technické univerzitě. Na základě dotazníku jsou vyhodnocena některá kritéria, která vnímání významu předmětu ovlivňují, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit a vyžaduje komplexnější posouzení. Popisné statistické zpracování údajů pomůže dospět ke zjištěním, co může zlepšit kvalitu výuky a co umožní lépe realizovat výuku tak, aby co nejvíce rozvinula potřebné rétorické, prezentační a komunikativní dovednosti studentů.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, klíčové kompetence, prezentační dovednosti, kritéria kvality výuky, přínos výuky, univerzalita a odbornost

Vydáno

10.09.2019

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3353-3

Kniha

Vysokoškolská edukácia pre "digitálnu" spoločnosť a v "informačnej" spoločnosti. Časť 2: Vzdelávanie, zručnosti a trh práce

Číslo vydání

1

Strany od

158

Strany do

164

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159083,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti",
 annote="Moderní doba často označovaná jako informační společnost předpokládá všestrannou připravenost studentů 
do praxe. Je zřejmé, že úspěšné začlenění absolventů do profesního života vyžaduje kromě odbornosti také širokou univerzalitu. Dřívější důraz pouze na nutnost být nejlepší v oboru a porazit v konkurenci ostatní se nyní mění 
na schopnost disponovat všemi klíčovými kompetencemi, které praxe potřebuje. V kurikulu technické vysoké školy to znamená začlenění společenskovědních předmětů, které rozvíjejí např. soft-skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj., neboť tyto dovednosti rozhodují o úspěšnosti v různých odvětvích praxe, což si ale studenti ne vždy uvědomují. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou předmětu Prezentační dovednosti na technické univerzitě. Na základě dotazníku jsou vyhodnocena některá kritéria, která vnímání významu předmětu ovlivňují, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost 
a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit a vyžaduje komplexnější posouzení. Popisné statistické zpracování údajů pomůže dospět ke zjištěním, co může zlepšit kvalitu výuky a co umožní lépe realizovat výuku tak, aby co nejvíce rozvinula potřebné rétorické, prezentační a komunikativní dovednosti studentů.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Vysokoškolská edukácia pre "digitálnu" spoločnosť a v "informačnej" spoločnosti. Časť 2: Vzdelávanie, zručnosti a trh práce",
 chapter="159083",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2019",
 month="september",
 pages="158--164",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}