Detail publikace

Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. TVRDÍK, L.

Originální název

Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva

Anglický název

Influence of modifying additives on final properties of refractory grog

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Experimentální práce je zaměřena na ověření možnosti výroby ostřiv se zvýšeným obsahem Al2O3 z dostupných surovin. Vstupními surovinami jsou kaolíny a jílovce. Pro dosažení vyššího obsahu Al2O3 v ostřivu je využit mullitový odprach. Za účelem zlepšení fyzikálně mechanických vlastností ostřiv jsou použity vybrané modifikační přísady, u kterých se předpokládá, že pozitivně ovlivní výslednou hutnost ostřiva při současném zachování žárových vlastností.

Anglický abstrakt

Experimental work is focused on possibile production of grog with increased Al2O3 content from available raw materials. For higher content of Al2O3 is used mullite undersieve material. To increase physical and mechanical properties are used modyfing additives, which are supposed to influence density of grog while maintaining refractory properties.

Klíčová slova

Vysocehlinité ostřivo, mullit, modifikační přísada, kyselina fosforečná, dihydrogenfosforečnan hlinitý

Klíčová slova v angličtině

High alumina grog, mullite, modifying additive, phosphoric acid, aluminum dihydrogen phosphate

Autoři

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.

Vydáno

4. 10. 2019

Nakladatel

TANGER

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-93-2

Kniha

Hutní keramika 2019

Strany od

52

Strany do

58

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT159063,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva",
  booktitle="Hutní keramika 2019",
  year="2019",
  pages="52--58",
  publisher="TANGER",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-87294-93-2"
}