Publication detail

Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. TVRDÍK, L.

Original Title

Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva

English Title

Influence of modifying additives on final properties of refractory grog

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Experimentální práce je zaměřena na ověření možnosti výroby ostřiv se zvýšeným obsahem Al2O3 z dostupných surovin. Vstupními surovinami jsou kaolíny a jílovce. Pro dosažení vyššího obsahu Al2O3 v ostřivu je využit mullitový odprach. Za účelem zlepšení fyzikálně mechanických vlastností ostřiv jsou použity vybrané modifikační přísady, u kterých se předpokládá, že pozitivně ovlivní výslednou hutnost ostřiva při současném zachování žárových vlastností.

English abstract

Experimental work is focused on possibile production of grog with increased Al2O3 content from available raw materials. For higher content of Al2O3 is used mullite undersieve material. To increase physical and mechanical properties are used modyfing additives, which are supposed to influence density of grog while maintaining refractory properties.

Keywords

Vysocehlinité ostřivo, mullit, modifikační přísada, kyselina fosforečná, dihydrogenfosforečnan hlinitý

Key words in English

High alumina grog, mullite, modifying additive, phosphoric acid, aluminum dihydrogen phosphate

Authors

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.

Released

4. 10. 2019

Publisher

TANGER

Location

Ostrava

ISBN

978-80-87294-93-2

Book

Hutní keramika 2019

Pages from

52

Pages to

58

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT159063,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva",
  booktitle="Hutní keramika 2019",
  year="2019",
  pages="52--58",
  publisher="TANGER",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-87294-93-2"
}