Detail publikace

Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu

ZACHOVAL, Z. ZMÍTKO, J. PAŘÍLKOVÁ, J. ŽOUŽELA, M.

Originální název

Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu

Český název

Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje měření podélných rychlostí bodovou metodou v úzkém venkovním žlabu v prostoru před hydraulicky vysokým přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. Měření bylo provedeno UVP Monitorem. Vyhodnoceno bylo rychlostní pole v příčných profilech se stanovením součinitele kinetické energie (Coriolisova čísla). Provedena byla analýza vlivu rychlostní výšky na přepad.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje měření podélných rychlostí bodovou metodou v úzkém venkovním žlabu v prostoru před hydraulicky vysokým přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. Měření bylo provedeno UVP Monitorem. Vyhodnoceno bylo rychlostní pole v příčných profilech se stanovením součinitele kinetické energie (Coriolisova čísla). Provedena byla analýza vlivu rychlostní výšky na přepad.

Klíčová slova

Pole podélných rychlostí, součinitel kinetické energie (Coriolisovo číslo), hydraulicky vysoký přeliv, UVP Monitor, úzký žlab.

Vydáno

28.05.2019

Nakladatel

Institute of Hydrodynamics ASCR

Místo

Praha

ISBN

978-80-87117-18-7

Kniha

33rd Symposium on Anemometry

Strany od

27

Strany do

36

Strany počet

46

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT157174,
 author="Zbyněk {Zachoval} and Jakub {Zmítko} and Jana {Pařílková} and Michal {Žoužela}",
 title="Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu",
 annote="Příspěvek popisuje měření podélných rychlostí bodovou metodou v úzkém venkovním žlabu v prostoru před hydraulicky vysokým přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. Měření bylo provedeno UVP Monitorem. Vyhodnoceno bylo rychlostní pole v příčných profilech se stanovením součinitele kinetické energie (Coriolisova čísla). Provedena byla analýza vlivu rychlostní výšky na přepad.",
 address="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 booktitle="33rd Symposium on Anemometry",
 chapter="157174",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 year="2019",
 month="may",
 pages="27--36",
 publisher="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 type="conference paper"
}