Detail publikace

Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu

ŠEBESTOVÁ, P. ČERNÝ, V. DROCHYTKA, R. MÉSZÁROSOVÁ, L. MAJSTRÍKOVÁ, T.

Originální název

Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu

Anglický název

Options for Efficient Use of Secondary Raw Materials in Technology of Production of Autoclaved Aerated Concrete

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Použitím vhodných druhotných surovin je možné snížit objemovou hmotnost pórobetonu při zachování fyzikálně-mechanických vlastností, např. pevnosti. Díky tomu se sníží celková hmotnost konstrukce a je možné širší využití například při aplikacích materiálu za účelem snížení zatížení nenosných stěn nebo u nadstaveb domů. Zkoumáno bylo především využití 10%, 30% a 50% příměsi fluidních úletových i ložových popelovin a škváry, vzniklé při vysokoteplotním spalování v pórobetonu. Pórobeton s příměsí druhotných surovin byl ošetřován v hydrotermálních podmínkách autoklávu při 7hodinové izotermní výdrži na 190 °C. Výsledky ukázaly, že množství příměsi fluidního úletového a ložového popele i škváry má vliv na reologické vlastnosti. Výzkum ukázal, že 10% využití příměsi druhotných surovin výrazně neovlivní fyzikální vlastnosti vzorků.

Anglický abstrakt

Using the appropriate secondary raw materials, it is possible to reduce the bulk density of AAC while preservation the physical-mechanical properties, e.g. strength. This reduces the total weight of the construction and allows for wider use, for example, in the application of material to reduce the load on non-load-bearing walls or to increase floor levels. Research is focused on the use of 10%, 30% and 50% admixture of fluidized bed combustion ashes and slag in the AAC. AAC was developed in the hydrothermal conditions of the autoclave at 7 hours of isothermal soak at 190 °C. The results showed the dependence of the rheological properties on the amount of admixture of fluidized bed combustion fly and bottom ash, slag. Research has shown that the use of 10% admixture of secondary raw materials will not significantly affect the physical properties of the samples.

Klíčová slova

Pórobeton, druhotné suroviny, tobermorit

Klíčová slova v angličtině

Autoclaved aerated concrete, secondary raw materials, tobermorite

Autoři

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T.

Vydáno

13. 5. 2019

Nakladatel

© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2019

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

2019

Číslo

-

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT157020,
  author="Pavlína {Ondříčková} and Vít {Černý} and Rostislav {Drochytka} and Lenka {Mészárosová} and Tereza {Majstríková}",
  title="Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu",
  journal="TZB-info",
  year="2019",
  volume="2019",
  number="-",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399",
  url="https://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=124596"
}