Publication detail

Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu

ŠEBESTOVÁ, P. ČERNÝ, V. DROCHYTKA, R. MÉSZÁROSOVÁ, L. MAJSTRÍKOVÁ, T.

Original Title

Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu

English Title

Options for Efficient Use of Secondary Raw Materials in Technology of Production of Autoclaved Aerated Concrete

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Použitím vhodných druhotných surovin je možné snížit objemovou hmotnost pórobetonu při zachování fyzikálně-mechanických vlastností, např. pevnosti. Díky tomu se sníží celková hmotnost konstrukce a je možné širší využití například při aplikacích materiálu za účelem snížení zatížení nenosných stěn nebo u nadstaveb domů. Zkoumáno bylo především využití 10%, 30% a 50% příměsi fluidních úletových i ložových popelovin a škváry, vzniklé při vysokoteplotním spalování v pórobetonu. Pórobeton s příměsí druhotných surovin byl ošetřován v hydrotermálních podmínkách autoklávu při 7hodinové izotermní výdrži na 190 °C. Výsledky ukázaly, že množství příměsi fluidního úletového a ložového popele i škváry má vliv na reologické vlastnosti. Výzkum ukázal, že 10% využití příměsi druhotných surovin výrazně neovlivní fyzikální vlastnosti vzorků.

English abstract

Using the appropriate secondary raw materials, it is possible to reduce the bulk density of AAC while preservation the physical-mechanical properties, e.g. strength. This reduces the total weight of the construction and allows for wider use, for example, in the application of material to reduce the load on non-load-bearing walls or to increase floor levels. Research is focused on the use of 10%, 30% and 50% admixture of fluidized bed combustion ashes and slag in the AAC. AAC was developed in the hydrothermal conditions of the autoclave at 7 hours of isothermal soak at 190 °C. The results showed the dependence of the rheological properties on the amount of admixture of fluidized bed combustion fly and bottom ash, slag. Research has shown that the use of 10% admixture of secondary raw materials will not significantly affect the physical properties of the samples.

Keywords

Pórobeton, druhotné suroviny, tobermorit

Key words in English

Autoclaved aerated concrete, secondary raw materials, tobermorite

Authors

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T.

Released

13. 5. 2019

Publisher

© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2019

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

2019

Number

-

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT157020,
  author="Pavlína {Ondříčková} and Vít {Černý} and Rostislav {Drochytka} and Lenka {Mészárosová} and Tereza {Majstríková}",
  title="Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu",
  journal="TZB-info",
  year="2019",
  volume="2019",
  number="-",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399",
  url="https://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=124596"
}