Publication detail

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

ROVNANÍK, P. NOHELOVÁ, H. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

Czech Title

Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky

Language

cs

Original Abstract

Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.

Czech abstract

Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT15551,
 author="Pavel {Rovnaník} and Hana {Nohelová} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky",
 annote="Betony na bázi alkalicky aktivované strusky se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Zvýšením obsahu hliníku v pojivu byl učiněn pokus o zvýšení této odolnosti. jsme Ke směsi strusky aktivované sušeným silikátem sodným byl přidáván roztok hlinitanu sodného tak, aby poměr SiO2 : Al2O3 ležel v rozmezí 7:1 až 2:1. Při experimentu byly sledovány mechanické vlastnosti aluminosilikátového kompozitu bez tepelného namáhání a po tepelném namáhání teplotami 200, 400, 600, 800 a 1000 C. Výsledky byly porovnávány s vlastnostmi aluminosilikátového kompozitu bez přídavku hlinitanu sodného.",
 address="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 booktitle="CONSTRUMAT 2005",
 chapter="15551",
 institution="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 year="2005",
 month="september",
 pages="46--49",
 publisher="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 type="conference paper"
}