Detail publikace

Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. VŠIANSKÝ, D. TVRDÍK, L. KERŠNEROVÁ, L.

Originální název

Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech

Anglický název

Problems in Measuring of Amourphous Phase Content in Mullite Grog

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Obsah amorfní fáze je z hlediska technologických vlastností mullitických ostřiv, i obecně žáromateriálů, jedním z důležitých parametrů. Tento parametr je však stanovován pouze na některých pracovištích, vlivem čehož může docházet ke zkreslení a chybné interpretaci výsledků fázových analýz a následně i posuzování kvality.

Anglický abstrakt

The content of the amorphous phase is one of the important parameters in terms of the technological properties of the mullitic sharpening, as well as of the general materials. However, this parameter is only set in some workplaces, which may cause distortions and misinterpretation of phase analysis results and consequently quality assessment.

Klíčová slova

difrakční rentgenová analýza, amorfní fáze, vnitřní standard Rietveldova metoda

Klíčová slova v angličtině

X-ray diffractometery, amorphous phase, quantitative phase analysis, internal standard, Rietveld method

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L.

Vydáno

9. 10. 2018

ISBN

978-80-02-02812-3

Kniha

Suroviny 2018

Strany od

11

Strany do

16

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT155372,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Dalibor {Všianský} and Lukáš {Tvrdík} and Lucie {Keršnerová}",
  title="Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech",
  booktitle="Suroviny 2018",
  year="2018",
  pages="11--16",
  isbn="978-80-02-02812-3"
}