Publication detail

Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. VŠIANSKÝ, D. TVRDÍK, L. KERŠNEROVÁ, L.

Original Title

Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech

English Title

Problems in Measuring of Amourphous Phase Content in Mullite Grog

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Obsah amorfní fáze je z hlediska technologických vlastností mullitických ostřiv, i obecně žáromateriálů, jedním z důležitých parametrů. Tento parametr je však stanovován pouze na některých pracovištích, vlivem čehož může docházet ke zkreslení a chybné interpretaci výsledků fázových analýz a následně i posuzování kvality.

English abstract

The content of the amorphous phase is one of the important parameters in terms of the technological properties of the mullitic sharpening, as well as of the general materials. However, this parameter is only set in some workplaces, which may cause distortions and misinterpretation of phase analysis results and consequently quality assessment.

Keywords

difrakční rentgenová analýza, amorfní fáze, vnitřní standard Rietveldova metoda

Key words in English

X-ray diffractometery, amorphous phase, quantitative phase analysis, internal standard, Rietveld method

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L.

Released

9. 10. 2018

ISBN

978-80-02-02812-3

Book

Suroviny 2018

Pages from

11

Pages to

16

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT155372,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Dalibor {Všianský} and Lukáš {Tvrdík} and Lucie {Keršnerová}",
  title="Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech",
  booktitle="Suroviny 2018",
  year="2018",
  pages="11--16",
  isbn="978-80-02-02812-3"
}