Detail publikace

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

HODUL, J. ŽLEBEK, T. DROCHYTKA, R.

Originální název

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

Anglický název

POSSIBILITIES OF USING SPECIALLY MODIFIED HAZARDOUS WASTE AS FILLER IN POLYMER GROUT JOINT

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.

Anglický abstrakt

This work is focused on the verification of the possibility of using specially modified hazardous waste, solidification product, formed from selected secondary raw materials as solidifying agent and hazardous waste (end-product) as a filler in polymer grout joint material. Totally,two solidification technologies were verified, the first one was wet granulation of raw materials and another one was dry homogenization . It is more advantageous to use dry homogenization technology, which is economically less demanding. The possibility of using a specially modified filler was verified by the appropriate tests, and results showed that the grout joint showed high compressive strength of approximately 50 MPa, flexural strength up to about 20 MPa. Developed material can also be characterized by very good cohesion with the cast basalt.

Klíčová slova

Solidifikace, epoxidová pryskyřice, spárovací hmota, nebezpečný odpad, filtrový popílek

Klíčová slova v angličtině

Solidification, epoxy resin, grout joint, hazardous waste, fly ash

Autoři

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

31. 1. 2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA

Strany od

508

Strany do

513

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT152244,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY",
  booktitle="JUNIORSTAV 2019
21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA",
  year="2019",
  pages="508--513",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-71-4"
}