Publication detail

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

HODUL, J. ŽLEBEK, T. DROCHYTKA, R.

Original Title

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

English Title

POSSIBILITIES OF USING SPECIALLY MODIFIED HAZARDOUS WASTE AS FILLER IN POLYMER GROUT JOINT

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.

English abstract

This work is focused on the verification of the possibility of using specially modified hazardous waste, solidification product, formed from selected secondary raw materials as solidifying agent and hazardous waste (end-product) as a filler in polymer grout joint material. Totally,two solidification technologies were verified, the first one was wet granulation of raw materials and another one was dry homogenization . It is more advantageous to use dry homogenization technology, which is economically less demanding. The possibility of using a specially modified filler was verified by the appropriate tests, and results showed that the grout joint showed high compressive strength of approximately 50 MPa, flexural strength up to about 20 MPa. Developed material can also be characterized by very good cohesion with the cast basalt.

Keywords

Solidifikace, epoxidová pryskyřice, spárovací hmota, nebezpečný odpad, filtrový popílek

Key words in English

Solidification, epoxy resin, grout joint, hazardous waste, fly ash

Authors

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.

Released

31. 1. 2019

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Book

JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA

Pages from

508

Pages to

513

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT152244,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY",
  booktitle="JUNIORSTAV 2019
21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA",
  year="2019",
  pages="508--513",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-71-4"
}