Detail publikace

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

KOTRBÁČEK, P. CHABIČOVSKÝ, M. HORSKÝ, J.

Originální název

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Český název

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.

Český abstrakt

Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.

Klíčová slova

válec, chlazení, tryska, životnost, kvalita, optimalizace, teplota

Vydáno

04.09.2018

Nakladatel

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Místo

Brezno

ISBN

978-80-973141-0-1

Kniha

Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov

Strany od

71

Strany do

76

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150498,
 author="Petr {Kotrbáček} and Martin {Chabičovský} and Jaroslav {Horský}",
 title="Chladicí systémy pro chlazení profilových válců",
 annote="Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.",
 address="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov",
 chapter="150498",
 howpublished="print",
 institution="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 year="2018",
 month="september",
 pages="71--76",
 publisher="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 type="conference paper"
}