Detail publikace

Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)

VANĚREK, J.

Originální název

Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)

Anglický název

Utilization of wood-fibre in termoplastics composites

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá možností využití dřevních částic (dřevní moučka, třísky) jako výztuhy do polymerní matrice, čímž vznikne nový dřevoplastový kompozit (Wood Polymer Composite). Za polymerní matrice jsou pro účely článku uvažovány polymery z řad polyolefínů (PP, PE). Markantními výhodami nového materiálu je zlepšená únosnost kompozitu, nižší teplota zpracování, imitace blízká dřevního vzhledu, nižší výrobní náklady. Vlastnosti termoplastového kompozitu velmi závisí na výrobním postupu (který ovlivňuje rozložení vláken, orientaci vláken, distribuci délek, stupeň porušení vláken), na pevnosti a na jiných vlastnostech vláken (teplotní vodivosti, houževnatosti), na povrchové úpravě vláken (soudržnost s matricí) a na viskoelastickém chování matrice.

Anglický abstrakt

Possibilities of utilization wood fibre (strands, púarticles, flour) as a reinforcement in polymer matrix (Wood Polymer Composite).

Klíčová slova v angličtině

wood fiber, composites, polymer matrix

Autoři

VANĚREK, J.

Rok RIV

2005

Vydáno

31. 5. 2005

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot

Místo

Telč

ISBN

80-239-4905-5

Kniha

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Strany od

189

Strany do

193

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT15004,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)",
  booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2005",
  volume="IX.",
  pages="189--193",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot",
  address="Telč",
  isbn="80-239-4905-5"
}