Publication detail

Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)

VANĚREK, J.

Original Title

Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)

English Title

Utilization of wood-fibre in termoplastics composites

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možností využití dřevních částic (dřevní moučka, třísky) jako výztuhy do polymerní matrice, čímž vznikne nový dřevoplastový kompozit (Wood Polymer Composite). Za polymerní matrice jsou pro účely článku uvažovány polymery z řad polyolefínů (PP, PE). Markantními výhodami nového materiálu je zlepšená únosnost kompozitu, nižší teplota zpracování, imitace blízká dřevního vzhledu, nižší výrobní náklady. Vlastnosti termoplastového kompozitu velmi závisí na výrobním postupu (který ovlivňuje rozložení vláken, orientaci vláken, distribuci délek, stupeň porušení vláken), na pevnosti a na jiných vlastnostech vláken (teplotní vodivosti, houževnatosti), na povrchové úpravě vláken (soudržnost s matricí) a na viskoelastickém chování matrice.

English abstract

Possibilities of utilization wood fibre (strands, púarticles, flour) as a reinforcement in polymer matrix (Wood Polymer Composite).

Key words in English

wood fiber, composites, polymer matrix

Authors

VANĚREK, J.

RIV year

2005

Released

31. 5. 2005

Publisher

Výzkumný ústav stavebních hmot

Location

Telč

ISBN

80-239-4905-5

Book

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Pages from

189

Pages to

193

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT15004,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC)",
  booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2005",
  volume="IX.",
  pages="189--193",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot",
  address="Telč",
  isbn="80-239-4905-5"
}