Detail publikace

VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. TIHLAŘÍK, P. TVRDÍK, L.

Originální název

VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

Anglický název

MANUFACTURE, PROPERTIES AND USE OF MULLITE AGREGATES

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá přípravou vysocehlinitého ostřiva briketizací s obsahem Al2O3 kolem 45 % a v první fázi o zdánlivé porozitě do 8 %, přičemž teplota výpalu nepřesáhne 1480 °C. Na získaných vzorcích byl metodou rezonančních frekvencí stanoven dynamický modul pružnosti. Tatáž metoda slouží pro popis mikrostrukturálního uspořádání a popisuje vliv jednotlivých surovin na celkové mikrostrukturální uspořádání vysocehlinitých ostřiv. Cílem práce je vyvinout konkurenceschopný produkt, zřejmě zcela originální a v dané třídě srovnatelný s nejkvalitnějšími světovými ostřivy.

Anglický abstrakt

This paper deals with suitable domestic raw materials (in the binary system Al2O3 - SiO2) for their production, the properties of mullite bits offered on the market and the influence of melting oxides depending on their application, ie the temperature of the use of the materials.

Klíčová slova

mullitické suroviny, vysocehlinitá ostřiva, žárovzdorné materiály, briketizace

Klíčová slova v angličtině

Mullitic raw materials, high alloy brighteners, refractory materials

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L.

Vydáno

5. 10. 2017

Nakladatel

VŠB Ostrava

Místo

Ostrava

Strany od

29

Strany do

34

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT144633,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Petr {Tihlařík} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI",
  year="2017",
  pages="29--34",
  publisher="VŠB Ostrava",
  address="Ostrava"
}