Publication detail

VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. TIHLAŘÍK, P. TVRDÍK, L.

Original Title

VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

English Title

MANUFACTURE, PROPERTIES AND USE OF MULLITE AGREGATES

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá přípravou vysocehlinitého ostřiva briketizací s obsahem Al2O3 kolem 45 % a v první fázi o zdánlivé porozitě do 8 %, přičemž teplota výpalu nepřesáhne 1480 °C. Na získaných vzorcích byl metodou rezonančních frekvencí stanoven dynamický modul pružnosti. Tatáž metoda slouží pro popis mikrostrukturálního uspořádání a popisuje vliv jednotlivých surovin na celkové mikrostrukturální uspořádání vysocehlinitých ostřiv. Cílem práce je vyvinout konkurenceschopný produkt, zřejmě zcela originální a v dané třídě srovnatelný s nejkvalitnějšími světovými ostřivy.

English abstract

This paper deals with suitable domestic raw materials (in the binary system Al2O3 - SiO2) for their production, the properties of mullite bits offered on the market and the influence of melting oxides depending on their application, ie the temperature of the use of the materials.

Keywords

mullitické suroviny, vysocehlinitá ostřiva, žárovzdorné materiály, briketizace

Key words in English

Mullitic raw materials, high alloy brighteners, refractory materials

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L.

Released

5. 10. 2017

Publisher

VŠB Ostrava

Location

Ostrava

Pages from

29

Pages to

34

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT144633,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Petr {Tihlařík} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI",
  year="2017",
  pages="29--34",
  publisher="VŠB Ostrava",
  address="Ostrava"
}