Detail publikace

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

TEPLÝ, B. VYMAZAL, T. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

Český název

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.

Český abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.

Klíčová slova

beton, trvalá udržitelnost, životnost, ekonáklady, optimalizace

Vydáno

22.11.2017

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906759-0-2

Kniha

Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT142234,
 author="Břetislav {Teplý} and Tomáš {Vymazal} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství",
 annote="Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017",
 chapter="142234",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--9",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}