Detail publikace

Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů

ŠEVČÍK, J. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. CHORAZY, T. KUČERÍK, J. NOVÁK, V. DUFEK, Z.

Originální název

Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů

Český název

Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Ačkoliv je termické zpracování často spojováno se spalováním, nabízejí se i alternativní způsoby jako zplyňování, nebo pyrolýza, jejíž produkt biochar nabízí atraktivní uplatnění např. právě v zemědělství. Podstatná je ovšem i globálnější environmentální perspektiva, kde biochar představuje určité řešení pro problematiku oběhového hospodářství, redukce uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů a zadržování vody v krajině.

Český abstrakt

Ačkoliv je termické zpracování často spojováno se spalováním, nabízejí se i alternativní způsoby jako zplyňování, nebo pyrolýza, jejíž produkt biochar nabízí atraktivní uplatnění např. právě v zemědělství. Podstatná je ovšem i globálnější environmentální perspektiva, kde biochar představuje určité řešení pro problematiku oběhového hospodářství, redukce uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů a zadržování vody v krajině.

Klíčová slova

mikrovlnná pyrolýza, čistírenský kal

Vydáno

05.10.2017

Nakladatel

ARDEC s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-85-3

Kniha

Městské vody 2017

Číslo vydání

1

Strany od

31

Strany do

40

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT140307,
 author="Jan {Ševčík} and Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Jiří {Kučerík} and Vladimír {Novák} and Zdeněk {Dufek}",
 title="Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů",
 annote="Ačkoliv je termické zpracování často spojováno se spalováním, nabízejí se i alternativní způsoby jako zplyňování, nebo pyrolýza, jejíž produkt biochar nabízí atraktivní uplatnění např. právě v zemědělství. Podstatná je ovšem i globálnější environmentální perspektiva, kde biochar představuje určité řešení pro problematiku oběhového hospodářství, redukce uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů a zadržování vody v krajině.",
 address="ARDEC s.r.o.",
 booktitle="Městské vody 2017",
 chapter="140307",
 howpublished="print",
 institution="ARDEC s.r.o.",
 year="2017",
 month="october",
 pages="31--40",
 publisher="ARDEC s.r.o.",
 type="conference paper"
}