Detail publikace

Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi

LINDR, J.

Originální název

Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi

Český název

Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zkušenosti z odborné praxe, požadavky na rozvoj absolventů společně s nároky na flexibilitu uplatnění na pracovním trhu ukazují, že pouze odbornost nestačí. Absolvent technického studia musí být vybaven už z vysoké školy jak všemi potřebnými odbornými znalostmi, které využije v pracovním životě, tak znalostmi všeobecnými. Rostoucím požadavkům trhu může s uspokojením vyhovět pouze takový absolvent, který si kromě odborných kompetencí osvojí též obecné klíčové kompetence, např. komunikativní, jazykové, sociální aj., které zvýší jeho šanci na lepší uplatnění. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi. Velkou roli zde hraje obzvláště propojení teorie s praxí a socioprofesní analýza všech kompetencí užitečných v praxi. Pro zvýšení kvality vysokoškolského vzdělání z toho vyplývá potřeba začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technického studia. Na univerzitách roste snaha o všestranný rozvoj studentů, o zatraktivnění výuky a o tematickou provázanost společenskovědních předmětů s odborným studiem. Ve výuce je věnován prostor pro sdílení zkušeností z praxe s cílem těsnějšího propojení společenských věd a odborných předmětů. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako vyspělé osobnosti. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.

Český abstrakt

Zkušenosti z odborné praxe, požadavky na rozvoj absolventů společně s nároky na flexibilitu uplatnění na pracovním trhu ukazují, že pouze odbornost nestačí. Absolvent technického studia musí být vybaven už z vysoké školy jak všemi potřebnými odbornými znalostmi, které využije v pracovním životě, tak znalostmi všeobecnými. Rostoucím požadavkům trhu může s uspokojením vyhovět pouze takový absolvent, který si kromě odborných kompetencí osvojí též obecné klíčové kompetence, např. komunikativní, jazykové, sociální aj., které zvýší jeho šanci na lepší uplatnění. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi. Velkou roli zde hraje obzvláště propojení teorie s praxí a socioprofesní analýza všech kompetencí užitečných v praxi. Pro zvýšení kvality vysokoškolského vzdělání z toho vyplývá potřeba začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technického studia. Na univerzitách roste snaha o všestranný rozvoj studentů, o zatraktivnění výuky a o tematickou provázanost společenskovědních předmětů s odborným studiem. Ve výuce je věnován prostor pro sdílení zkušeností z praxe s cílem těsnějšího propojení společenských věd a odborných předmětů. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako vyspělé osobnosti. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj absolventů, kurikulum, společenskovědní předměty, klíčové kompetence, humanizace akademického prostředí, modernizace vzdělávání

Vydáno

29.07.2017

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2800-3

Kniha

Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu

Číslo vydání

1

Strany od

189

Strany do

194

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT138703,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi",
 annote="Zkušenosti z odborné praxe, požadavky na rozvoj absolventů společně s nároky na flexibilitu uplatnění na pracovním trhu ukazují, že pouze odbornost nestačí. Absolvent technického studia musí být vybaven už z vysoké školy jak všemi potřebnými odbornými znalostmi, které využije v pracovním životě, tak znalostmi všeobecnými. Rostoucím požadavkům trhu může s uspokojením vyhovět pouze takový absolvent, který si kromě odborných kompetencí osvojí též obecné klíčové kompetence, např. komunikativní, jazykové, sociální aj., které zvýší jeho šanci na lepší uplatnění. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi. Velkou roli zde hraje obzvláště propojení teorie s praxí a socioprofesní analýza všech kompetencí užitečných v praxi. Pro zvýšení kvality vysokoškolského vzdělání z toho vyplývá potřeba začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technického studia. Na univerzitách roste snaha o všestranný rozvoj studentů, o zatraktivnění výuky a o tematickou provázanost společenskovědních předmětů s odborným studiem. Ve výuce je věnován prostor pro sdílení zkušeností z praxe s cílem těsnějšího propojení společenských věd a odborných předmětů. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako vyspělé osobnosti. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu",
 chapter="138703",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2017",
 month="july",
 pages="189--194",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}