Detail publikace

Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti

HODULÁKOVÁ, M. TOPOLÁŘ, L. KOCÁB, D.

Originální název

Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti

Český název

Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností, zejména mechanických a deformačních. Tento článek je zaměřen především na zjištění hodnot statického modulu pružnosti za současného měření akustické emise. Pro experiment byly zvoleny tři jemnozrnné kompozity s různou hodnotou vodního součinitele. Metoda akustické emise se často používá k detekci možného selhání struktury materiálu, zejména ve velmi raném stádiu poškození – většinou dlouho předtím, než struktura zcela selže. Příspěvek prezentuje experiment zaměřený na analýzu signálů akustické emise získaných při běžně používaném měření statického modulu pružnosti jemnozrnných kompozitu na bázi cementu. Pro bližší popis chování materiálů při zatížení a pro stanovení časového vývoje poruch během zatěžování byly ze záznamů akustické emise sestaveny výsledné diagramy.

Český abstrakt

Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností, zejména mechanických a deformačních. Tento článek je zaměřen především na zjištění hodnot statického modulu pružnosti za současného měření akustické emise. Pro experiment byly zvoleny tři jemnozrnné kompozity s různou hodnotou vodního součinitele. Metoda akustické emise se často používá k detekci možného selhání struktury materiálu, zejména ve velmi raném stádiu poškození – většinou dlouho předtím, než struktura zcela selže. Příspěvek prezentuje experiment zaměřený na analýzu signálů akustické emise získaných při běžně používaném měření statického modulu pružnosti jemnozrnných kompozitu na bázi cementu. Pro bližší popis chování materiálů při zatížení a pro stanovení časového vývoje poruch během zatěžování byly ze záznamů akustické emise sestaveny výsledné diagramy.

Klíčová slova

akustická emise; modul pružnosti; statická zatěžovací zkouška; cement; jemnozrnné kompozity; vodní součinitel

Vydáno

03.07.2017

Místo

Rosice

ISSN

2336-7148

Periodikum

Czech Journal of Civil Engineering

Ročník

2017

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

58

Strany do

64

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT137650,
 author="Michaela {Hoduláková} and Libor {Topolář} and Dalibor {Kocáb}",
 title="Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti",
 annote="Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností, zejména mechanických a deformačních. Tento článek je zaměřen především na zjištění hodnot statického modulu pružnosti za současného měření akustické emise. Pro experiment byly zvoleny tři jemnozrnné kompozity s různou hodnotou vodního součinitele. Metoda akustické emise se často používá k detekci možného selhání struktury materiálu, zejména ve velmi raném stádiu poškození – většinou dlouho předtím, než struktura zcela selže. Příspěvek prezentuje experiment zaměřený na analýzu signálů akustické emise získaných při běžně používaném měření statického modulu pružnosti jemnozrnných kompozitu na bázi cementu. Pro bližší popis chování materiálů při zatížení a pro stanovení časového vývoje poruch během zatěžování byly ze záznamů akustické emise sestaveny výsledné diagramy.",
 chapter="137650",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="july",
 pages="58--64",
 type="journal article - other"
}