Publication detail

Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu

Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer

Original Title

Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu

Czech Title

Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je popsána alkalická aktivace cihelného střepu draselným vodním sklem o silikátovém modulu 1,2 a 1,4. Uvedeny jsou pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech těles uložených při teplotě 20 °C a po 7 dnech uložení při teplotě 60 °C. Pevnosti jsou dány do vztahu k poměru přítomných oxidů SiO2/Al2O3, Na2O+K2O/SiO2, Na2O+K2O/Al2O3. Vzniklé produkty byly studovány termickou analýzou a rastrovacím elek-tronovým mikroskopem.

Czech abstract

V příspěvku je popsána alkalická aktivace cihelného střepu draselným vodním sklem o silikátovém modulu 1,2 a 1,4. Uvedeny jsou pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech těles uložených při teplotě 20 °C a po 7 dnech uložení při teplotě 60 °C. Pevnosti jsou dány do vztahu k poměru přítomných oxidů SiO2/Al2O3, Na2O+K2O/SiO2, Na2O+K2O/Al2O3. Vzniklé produkty byly studovány termickou analýzou a rastrovacím elek-tronovým mikroskopem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT137436,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu",
 annote="V příspěvku je popsána alkalická aktivace cihelného střepu draselným vodním sklem o silikátovém modulu 1,2 a 1,4. Uvedeny jsou pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech těles uložených při teplotě 20 °C a po 7 dnech uložení při teplotě 60 °C. Pevnosti jsou dány do vztahu k poměru přítomných oxidů SiO2/Al2O3, Na2O+K2O/SiO2, Na2O+K2O/Al2O3. Vzniklé produkty byly studovány termickou analýzou a rastrovacím elek-tronovým mikroskopem.",
 address="Stavebná fakulta Bratislava",
 booktitle="Construmat 2017",
 chapter="137436",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Stavebná fakulta Bratislava",
 year="2017",
 month="may",
 pages="82--89",
 publisher="Stavebná fakulta Bratislava",
 type="conference paper"
}