Detail publikace

Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt

VYŠVAŘIL, M. ŠIMONOVÁ, H. ŽIŽLAVSKÝ, T. KERŠNER, Z. SCHMID, P.

Originální název

Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt

Český název

Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek shrnuje výsledky experimentální studie lomově-mechanických vlastností vápenných malt s různým druhem kameniva – křemenným či vápencovým – a jeho rozdílným zastoupením ve směsi. Zkoušky lomověmechanických vlastností malt byly provedeny na trámcích za použití tříbodového ohybu. K analýze získaných dat posloužily model efektivního prodloužení trhliny a metoda lomové práce. Výsledky potvrdily, že zkoumané malty jsou obecně velmi křehkými materiály. Relativně houževnatější byla malta s vápencovým kamenivem – o 30 až 90 %. Lze konstatovat, že vápencové kamenivo má oproti kamenivu křemennému podstatný vliv na zvýšení hodnot lomově-mechanických vlastností vápenných malt.

Český abstrakt

Příspěvek shrnuje výsledky experimentální studie lomově-mechanických vlastností vápenných malt s různým druhem kameniva – křemenným či vápencovým – a jeho rozdílným zastoupením ve směsi. Zkoušky lomověmechanických vlastností malt byly provedeny na trámcích za použití tříbodového ohybu. K analýze získaných dat posloužily model efektivního prodloužení trhliny a metoda lomové práce. Výsledky potvrdily, že zkoumané malty jsou obecně velmi křehkými materiály. Relativně houževnatější byla malta s vápencovým kamenivem – o 30 až 90 %. Lze konstatovat, že vápencové kamenivo má oproti kamenivu křemennému podstatný vliv na zvýšení hodnot lomově-mechanických vlastností vápenných malt.

Klíčová slova

vápenná malta, kamenivo, pevnost, lomové parametry, modul pružnosti

Vydáno

31.05.2017

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials

Strany od

90

Strany do

95

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT136640,
  author="Martin {Vyšvařil} and Hana {Šimonová} and Tomáš {Žižlavský} and Zbyněk {Keršner} and Pavel {Schmid}",
  title="Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt",
  annote="Příspěvek shrnuje výsledky experimentální studie lomově-mechanických vlastností vápenných malt s různým
druhem kameniva – křemenným či vápencovým – a jeho rozdílným zastoupením ve směsi. Zkoušky lomověmechanických
vlastností malt byly provedeny na trámcích za použití tříbodového ohybu. K analýze získaných dat
posloužily model efektivního prodloužení trhliny a metoda lomové práce. Výsledky potvrdily, že zkoumané malty
jsou obecně velmi křehkými materiály. Relativně houževnatější byla malta s vápencovým kamenivem – o 30 až
90 %. Lze konstatovat, že vápencové kamenivo má oproti kamenivu křemennému podstatný vliv na zvýšení
hodnot lomově-mechanických vlastností vápenných malt.",
  booktitle="CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials",
  chapter="136640",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="may",
  pages="90--95"
}