Detail publikace

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

HODUL, J. SKLENÁŘOVÁ, R. DROCHYTKA, R.

Originální název

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

Anglický název

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hlavní náplní příspěvku je uvést možné způsoby využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin. Efektivní využití těchto popílků musí představovat minimální rizika pro životní prostředí a maximální přínos do praxe. Jako nejvhodnější se jeví jejich využití jako plnivo do polymerních správkových hmot na epoxidové bázi, a proto se tato možnost také experimentálně prověřila. Na základě výsledků pevností bylo stanoveno optimální množství plnění. V závěru práce je zhodnocen výsledek poloprovozního ověření, kdy byl vyvinutou polymerní správkovou hmotou reprofilován poškozený betonový prefabrikovaný dílec.

Anglický abstrakt

The main content of the paper is to introduce possible ways of using fly ashes contaminated due to flue gas denitrification. Effective utilization of the fly ashes must exhibit a minimum risks for the environment and maximum benefit to the practice. As one of the most appropriate application seems to be utilization as a filler in polymeric repair materials based on epoxy resin, and therefore this possibility is also experimentally verified. Mainly on the base of the strength results optimum amount of filling was determined. In conclusion the results of the pilot verification is evaluated, when damaged precast concrete panel was re-profiled by developed polymeric patching material.

Klíčová slova

Denitrifikace spalin, kontaminovaný popílek, správkové hmoty, epoxidová pryskyřice

Klíčová slova v angličtině

Flue gas denitrification, contaminated fly ash, patching materials, epoxy resin

Autoři

HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

18. 5. 2017

Nakladatel

VUT v Brně, fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5498-9

Kniha

Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017

Edice

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.

Číslo edice

1

Strany od

55

Strany do

65

Strany počet

11

BibTex

@inproceedings{BUT136140,
  author="Jakub {Hodul} and Radka {Sklenářová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE",
  booktitle="Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017",
  year="2017",
  series="Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.",
  number="1",
  pages="55--65",
  publisher="VUT v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5498-9"
}