Publication detail

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

HODUL, J. SKLENÁŘOVÁ, R. DROCHYTKA, R.

Original Title

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

English Title

MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Hlavní náplní příspěvku je uvést možné způsoby využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin. Efektivní využití těchto popílků musí představovat minimální rizika pro životní prostředí a maximální přínos do praxe. Jako nejvhodnější se jeví jejich využití jako plnivo do polymerních správkových hmot na epoxidové bázi, a proto se tato možnost také experimentálně prověřila. Na základě výsledků pevností bylo stanoveno optimální množství plnění. V závěru práce je zhodnocen výsledek poloprovozního ověření, kdy byl vyvinutou polymerní správkovou hmotou reprofilován poškozený betonový prefabrikovaný dílec.

English abstract

The main content of the paper is to introduce possible ways of using fly ashes contaminated due to flue gas denitrification. Effective utilization of the fly ashes must exhibit a minimum risks for the environment and maximum benefit to the practice. As one of the most appropriate application seems to be utilization as a filler in polymeric repair materials based on epoxy resin, and therefore this possibility is also experimentally verified. Mainly on the base of the strength results optimum amount of filling was determined. In conclusion the results of the pilot verification is evaluated, when damaged precast concrete panel was re-profiled by developed polymeric patching material.

Keywords

Denitrifikace spalin, kontaminovaný popílek, správkové hmoty, epoxidová pryskyřice

Key words in English

Flue gas denitrification, contaminated fly ash, patching materials, epoxy resin

Authors

HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R.

Released

18. 5. 2017

Publisher

VUT v Brně, fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5498-9

Book

Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017

Edition

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.

Edition number

1

Pages from

55

Pages to

65

Pages count

11

BibTex

@inproceedings{BUT136140,
  author="Jakub {Hodul} and Radka {Sklenářová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE",
  booktitle="Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017",
  year="2017",
  series="Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.",
  number="1",
  pages="55--65",
  publisher="VUT v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5498-9"
}