Detail publikace

OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM

TEPLÝ, B. VOŘECHOVSKÁ, D. KONEČNÝ, P. ŠOMODÍKOVÁ, M.

Originální název

OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM

Český název

OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jako nejčastější příčina degradace železobeto nových konstrukcí je obvykle uváděna koroze ocelové výztuže. Tato problematika velmi úzce souvisí s posuzováním nebo plánováním život nosti konstrukcí, což nabývá na významu v souvislosti s hodnocením nákladů životního cyklu staveb [1] i s problematikou kvality v stavebnictví [2]. Je to reflektováno také v nových mezinárodních předpisech – [ISO 16204:2012] a [3], kde je mj. zdůrazněn pravděpodobnostní přístup, tj. zohlednění přirozeného rozptylu hodnot většiny souvisejících veličin a jevů při posuzování únosnosti, životnosti a spolehlivosti nosných konstrukcí. Příspěvek je zaměřen na některé dílčí problémy související s průnikem chloridů. Je provedeno hodnocení a srovnání difuzních modelů průniku chloridů, krátce jsou popsány vybrané metody pro laboratorní ověření odolnosti betonu vůči pronikání chloridů a je pojednáno také o modelování synergie degradačních procesů i o vlivu vzájemné statistické korelace vstupních veličin.

Český abstrakt

Jako nejčastější příčina degradace železobeto nových konstrukcí je obvykle uváděna koroze ocelové výztuže. Tato problematika velmi úzce souvisí s posuzováním nebo plánováním život nosti konstrukcí, což nabývá na významu v souvislosti s hodnocením nákladů životního cyklu staveb [1] i s problematikou kvality v stavebnictví [2]. Je to reflektováno také v nových mezinárodních předpisech – [ISO 16204:2012] a [3], kde je mj. zdůrazněn pravděpodobnostní přístup, tj. zohlednění přirozeného rozptylu hodnot většiny souvisejících veličin a jevů při posuzování únosnosti, životnosti a spolehlivosti nosných konstrukcí. Příspěvek je zaměřen na některé dílčí problémy související s průnikem chloridů. Je provedeno hodnocení a srovnání difuzních modelů průniku chloridů, krátce jsou popsány vybrané metody pro laboratorní ověření odolnosti betonu vůči pronikání chloridů a je pojednáno také o modelování synergie degradačních procesů i o vlivu vzájemné statistické korelace vstupních veličin.

Klíčová slova

Modelování, chlorid, beotnové konstrukce, degradace, železobetonové konstrukce

Vydáno

15.03.2017

Místo

Česká republika

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

2017

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

9

Strany do

13

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT134952,
 author="Břetislav {Teplý} and Dita {Vořechovská} and Petr {Konečný} and Martina {Sadílková Šomodíková}",
 title="OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM",
 annote="Jako nejčastější příčina degradace železobeto nových konstrukcí je obvykle uváděna koroze ocelové výztuže. Tato problematika velmi úzce souvisí s posuzováním nebo plánováním život nosti konstrukcí, což nabývá na významu v souvislosti s hodnocením nákladů životního cyklu staveb [1] i s problematikou kvality v stavebnictví [2]. Je to reflektováno také v nových mezinárodních předpisech – [ISO 16204:2012] a [3], kde je mj. zdůrazněn pravděpodobnostní přístup, tj. zohlednění přirozeného rozptylu hodnot většiny souvisejících veličin a jevů při posuzování únosnosti, životnosti a spolehlivosti nosných konstrukcí. Příspěvek je zaměřen na některé dílčí problémy související s průnikem chloridů. Je provedeno hodnocení a srovnání difuzních modelů průniku chloridů, krátce jsou popsány vybrané metody pro laboratorní ověření odolnosti betonu vůči pronikání chloridů a je pojednáno také o modelování synergie degradačních procesů i o vlivu vzájemné statistické korelace vstupních veličin.",
 chapter="134952",
 howpublished="print",
 number="2",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="march",
 pages="9--13",
 type="journal article - other"
}