Detail produktu

Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky

ŠIMEK, V. STŘÍTESKÝ, S. WEITER, M. RŮŽIČKA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pro usnadnění časově náročných měření a analýz elektrických parametrů obvodových prvků z oblasti organické elektroniky, kde se typicky pracuje s materiály velmi citlivými na atmosferické vlivy běžného ambientního prostředí, došlo ve spolupráci se skupinou profesora Weitera z FCH VUT v Brně ke zhotovení experimentální měřicí stanice. Za tímto účelem je stanice vybavena možností provádět měření v ochranné atmosféře. Dále je implementována i plná automatizace mnoha z potřebných úkonů včetně exportu a zpracování naměřených dat do tabulkové a grafické podoby. Kromě nezbytné elektroniky a hardwarových prvků byl k této aparatuře na bázi vývojového prostředí LabView implementován i systém, který umožňuje i vzdálené ovládání stanice bez nutnosti osobní přítomnosti v čistých laboratorních prostorách, kde je tato sestava umístěna. Takto je možno velmi efektivně provádět potřebná měření.

Klíčová slova

Organická elektronika, měřicí stanice, řízené prostředí, vestavěný systém, vzdálený přístup, automatizace, LabView.

Datum vzniku

16.12.2016

Umístění

Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty