Detail publikace

HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ

KOZEL, T.

Originální název

HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ

Český název

HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výhodou stochastické předpovědi je vějíř budoucích možných hodnot, který deterministická předpověď není schopná poskytnout. Budoucí průběh náhodných procesů he popsán mnohem lépe stochastickou než deterministickou (jedna hodnota) předpovědí. Mezi náhodné procesy můžeme zařadit průtok vody v měrném profilu. Článek popisuje sestavení předpovědního stochastického modelu pro řízení zásobní funkce nádrže. Hybridní model je přechod mezi zonálními modely a klasickými autoregresními modely. Hodnoty předpovědí jsou lineární kombinací předchozích hodnot, autoregresních koeficientů a náhodných čísel. Korelační matice je sestavena pouze z dat připadajících do aktivních zón. Autoregresní koeficienty jsou získány pomocí Yule-Walkerových rovnic (Yule, Walker, 1927, 1931). Data byla zbavena asymetrie pomocí Box-Cox pravidla (Box, Cox, 1964). V následujícím kroku byla převedena na normované normální rozdělení. Data byla průměrné měsíční průtoky a předpověď je rekurentní. Výstupy hybridního modelu byly porovnávány s reálnou průtokovou řadou pomocí histogramů. Model poskytoval dobré výsledky v suchých obdobích, a proto byl připuštěn k řízení zásobní funkce nádrže. Výsledky řízení nádrže pomocí hybridního předpovědního modelu byly horší než výsledky řízení při použití zonálního modelu.

Český abstrakt

Výhodou stochastické předpovědi je vějíř budoucích možných hodnot, který deterministická předpověď není schopná poskytnout. Budoucí průběh náhodných procesů he popsán mnohem lépe stochastickou než deterministickou (jedna hodnota) předpovědí. Mezi náhodné procesy můžeme zařadit průtok vody v měrném profilu. Článek popisuje sestavení předpovědního stochastického modelu pro řízení zásobní funkce nádrže. Hybridní model je přechod mezi zonálními modely a klasickými autoregresními modely. Hodnoty předpovědí jsou lineární kombinací předchozích hodnot, autoregresních koeficientů a náhodných čísel. Korelační matice je sestavena pouze z dat připadajících do aktivních zón. Autoregresní koeficienty jsou získány pomocí Yule-Walkerových rovnic (Yule, Walker, 1927, 1931). Data byla zbavena asymetrie pomocí Box-Cox pravidla (Box, Cox, 1964). V následujícím kroku byla převedena na normované normální rozdělení. Data byla průměrné měsíční průtoky a předpověď je rekurentní. Výstupy hybridního modelu byly porovnávány s reálnou průtokovou řadou pomocí histogramů. Model poskytoval dobré výsledky v suchých obdobích, a proto byl připuštěn k řízení zásobní funkce nádrže. Výsledky řízení nádrže pomocí hybridního předpovědního modelu byly horší než výsledky řízení při použití zonálního modelu.

Klíčová slova

Stochastický, předpověď, průměrný měsíční průtok, zóny

Vydáno

26.01.2017

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5473-6

Kniha

Sborník abstraktů Juniorstav 2017

Strany od

170

Strany do

177

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT132355,
 author="Tomáš {Kozel}",
 title="HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ",
 annote="Výhodou stochastické předpovědi je vějíř budoucích možných hodnot, který deterministická předpověď není schopná poskytnout. Budoucí průběh náhodných procesů he popsán mnohem lépe stochastickou než deterministickou (jedna hodnota) předpovědí. Mezi náhodné procesy můžeme zařadit průtok vody v měrném profilu. Článek popisuje sestavení předpovědního stochastického modelu pro řízení zásobní funkce nádrže. Hybridní model je přechod mezi zonálními modely a klasickými autoregresními modely. Hodnoty předpovědí jsou lineární kombinací předchozích hodnot, autoregresních koeficientů a náhodných čísel. Korelační matice je sestavena pouze z dat připadajících do aktivních zón. Autoregresní koeficienty jsou získány pomocí Yule-Walkerových rovnic (Yule, Walker, 1927, 1931). Data byla zbavena asymetrie pomocí Box-Cox pravidla (Box, Cox, 1964). V následujícím kroku byla převedena na normované normální rozdělení. Data byla průměrné měsíční průtoky a předpověď je rekurentní. Výstupy hybridního modelu byly porovnávány s reálnou průtokovou řadou pomocí histogramů. Model poskytoval dobré výsledky v suchých obdobích, a proto byl připuštěn k řízení zásobní funkce nádrže. Výsledky řízení nádrže pomocí hybridního předpovědního modelu byly horší než výsledky řízení při použití zonálního modelu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník abstraktů Juniorstav 2017",
 chapter="132355",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2017",
 month="january",
 pages="170--177",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}