Detail produktu

Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení

KORYTÁROVÁ, J. HROMÁDKA, V. VÍTKOVÁ, E. MARKOVÁ, L. KOUDELKA, Z.

Typ produktu

produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy

Abstrakt

Produkt je zejména zaměřen na identifikaci možných bodů a procesů akvizičního procesu JMK, v rámci jejichž změny nebo nového pohledu může dojít k jeho zefektivnění. Významnou část produktu proto tvoří popis a následná analýza procesu, poté jsou popsány doporučení na možné změny a návrh jejich implementace.

Klíčová slova

Akviziční proces; nemovitý majetek; efektivnost

Datum vzniku

18. 3. 2016

Umístění

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek