Detail produktu

Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic

PLÁŠEK, O. HRUZÍKOVÁ, M. KORYTÁROVÁ, J. VÝSKALA, M.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika je zaměřena na hodnocení efektivnosti navařování kolejnic ve vztahu k alternativnímu řešení výměny kolejnic. Definuje hodnotící kritéria ovlivňující rozhodovací proces – jedná se o faktory ovlivňující opotřebení kolejnic, proces navařování kolejnic či jejich výměnu. Uvedené faktory mají vliv na cenu navrženého opatření, na životnost konstrukce, na efektivitu návrhu, na budoucí náklady na údržbu, apod. Záměrem metodiky je poskytnout nástroj pro efektivní řízení údržbových prací tramvajových tratí s ohledem na hospodárnost prací.

Klíčová slova

tramvajová trať, navařování kolejnic, výměna kolejnic, rozhodovací proces, LCC

Datum vzniku

24. 10. 2016

Umístění

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek