Detail publikace

Membránové konstrukce z předpjatého betonu

STRÁSKÝ, J. JUCHELKOVÁ, P. KALÁB, P. NEČAS, R.

Originální název

Membránové konstrukce z předpjatého betonu

Český název

Membránové konstrukce z předpjatého betonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Membránové konstrukce z předpjatého betonu jsou popsány s ohledem na jejich konstrukční řešení a statické působení. Analytické předpoklady byly ověřeny na modelu konstrukce ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Podprobně je uveden vývoj eliptické membránové konstrukce, kterou lze hospodárně navrhnout pro zastřešení fotbalového stadionu.

Český abstrakt

Membránové konstrukce z předpjatého betonu jsou popsány s ohledem na jejich konstrukční řešení a statické působení. Analytické předpoklady byly ověřeny na modelu konstrukce ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Podprobně je uveden vývoj eliptické membránové konstrukce, kterou lze hospodárně navrhnout pro zastřešení fotbalového stadionu.

Klíčová slova

membránová konstrukce; předpjatý beton; statická analýza; eliptická membránová konstrukce; střecha

Vydáno

20.10.2016

Nakladatel

Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4622-9

Kniha

Betonárske dni 2016, zborník príspevkov

Číslo vydání

prvé

Strany od

37

Strany do

42

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT129121,
 author="Jiří {Stráský} and Pavlína {Juchelková} and Pavel {Kaláb} and Radim {Nečas}",
 title="Membránové konstrukce z předpjatého betonu",
 annote="Membránové konstrukce z předpjatého betonu jsou popsány s ohledem na jejich konstrukční řešení a statické působení. Analytické předpoklady byly ověřeny na modelu konstrukce ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Podprobně je uveden vývoj eliptické membránové konstrukce, kterou lze hospodárně navrhnout pro zastřešení fotbalového stadionu.",
 address="Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="Betonárske dni 2016, zborník príspevkov",
 chapter="129121",
 howpublished="print",
 institution="Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2016",
 month="october",
 pages="37--42",
 publisher="Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}