Detail publikace

Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků

ROZSYPALOVÁ, I. MAJDA, T. ŠIMONOVÁ, H. KERŠNER, Z. PAZDERA, L.

Originální název

Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků

Český název

Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem článku je demonstrovat pokročilé vyhodnocení série vybraných lomových zkoušek tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 28 dní. Po korekci naměřených dat programem GTDiPS proběhla aproximace předpokládaného příspěvku drátků v zatěžovacím diagramu pomocí polynomické regresní funkce. Odečtením aproximované části od celého diagramu byla získána představa o vlivu matrice (beton bez drátků). Použitím programu StiCrack se spočítaly hodnoty modulu pružnosti, lomové houževnatosti a lomové energie, a to z původního diagramu, i z diagramu vystihujícího chování matrice. Byl kvantifikován vliv drátků na hodnoty zmíněných parametrů, přičemž porovnání zahrnovalo i vliv uložení těles při jejich zrání.

Český abstrakt

Cílem článku je demonstrovat pokročilé vyhodnocení série vybraných lomových zkoušek tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 28 dní. Po korekci naměřených dat programem GTDiPS proběhla aproximace předpokládaného příspěvku drátků v zatěžovacím diagramu pomocí polynomické regresní funkce. Odečtením aproximované části od celého diagramu byla získána představa o vlivu matrice (beton bez drátků). Použitím programu StiCrack se spočítaly hodnoty modulu pružnosti, lomové houževnatosti a lomové energie, a to z původního diagramu, i z diagramu vystihujícího chování matrice. Byl kvantifikován vliv drátků na hodnoty zmíněných parametrů, přičemž porovnání zahrnovalo i vliv uložení těles při jejich zrání.

Klíčová slova

Drátkobeton, lomový test, zatěžovací diagram síla–posun, program GTDiPS, program StiCrack

Vydáno

22.09.2016

Nakladatel

Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-06006-3

Kniha

Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu

Číslo vydání

1

Strany od

92

Strany do

98

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT128627,
 author="Iva {Čairović} and Tomáš {Majda} and Hana {Šimonová} and Zbyněk {Keršner} and Luboš {Pazdera}",
 title="Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků",
 annote="Cílem článku je demonstrovat pokročilé vyhodnocení série vybraných lomových zkoušek
tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 28 dní. Po korekci naměřených dat
programem GTDiPS proběhla aproximace předpokládaného příspěvku drátků
v zatěžovacím diagramu pomocí polynomické regresní funkce. Odečtením aproximované
části od celého diagramu byla získána představa o vlivu matrice (beton bez drátků).
Použitím programu StiCrack se spočítaly hodnoty modulu pružnosti, lomové
houževnatosti a lomové energie, a to z původního diagramu, i z diagramu vystihujícího
chování matrice. Byl kvantifikován vliv drátků na hodnoty zmíněných parametrů,
přičemž porovnání zahrnovalo i vliv uložení těles při jejich zrání.",
 address="Kloknerův ústav ČVUT v Praze",
 booktitle="Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu",
 chapter="128627",
 howpublished="print",
 institution="Kloknerův ústav ČVUT v Praze",
 year="2016",
 month="september",
 pages="92--98",
 publisher="Kloknerův ústav ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}