Detail patentu

Zařízení pro napojení šachty na kanalizační potrubí

HLAVÍNEK, P. RACLAVSKÝ, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Tento užitný vzor se vztahuje na přípravu, realizaci a kontrolu prací oprav spár a napojení šachet polymercementových obložení šachet kanálu na vodorovnou kanalizaci. Konkrétně se vztahuje na volbu vhodných materiálu, způsobu jejich přípravy a aplikace v součinnosti s návrhem oprav napojení šachty, potrubí a vložky.

Klíčová slova

oprava, šachta, kanalizační potrubí, sanační vložka, CIPP, napojení

Číslo patentu

29444

Datum přihlášky

17. 3. 2016

Datum zápisu

16. 5. 2016

Datum skončení platnosti

17. 3. 2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www