Patent detail

Zařízení pro napojení šachty na kanalizační potrubí

HLAVÍNEK, P. RACLAVSKÝ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Tento užitný vzor se vztahuje na přípravu, realizaci a kontrolu prací oprav spár a napojení šachet polymercementových obložení šachet kanálu na vodorovnou kanalizaci. Konkrétně se vztahuje na volbu vhodných materiálu, způsobu jejich přípravy a aplikace v součinnosti s návrhem oprav napojení šachty, potrubí a vložky.

Keywords

oprava, šachta, kanalizační potrubí, sanační vložka, CIPP, napojení

Patent number

29444

Date of application

17. 3. 2016

Date of registration

16. 5. 2016

Date of expiry

17. 3. 2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www