Detail publikace

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

NEVŘIVOVÁ, L. MÁTL, D.

Originální název

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

Anglický název

Refractory castables resistance against exposure to acidic enviroment

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Odborný příspěvek popisuje korozní účinky a metodiku jejich testování. Sledovanou vlastností materiálů, které mají vliv na odolnost proti chemické korozi, je jejich objemová hmotnost. Experimentální část je zaměřena na testování odolnosti žárobetonů vůči kyselině sírové.

Anglický abstrakt

There are applications of refractory concretes for places where these are exposed to corrosive environments. This text deals with both description the corrosive effects and methodology of their testing. One of the most important properties of materials, affecting the chemical corrosion resistance, is their density. The second part of this text is focused on testing the refractory concretes which are currently used for applications. The aggregates were tested for the resistance to sulfuric acid.

Klíčová slova

Žárobeton, korozní prostředí, chemická odolnost, hydraulická vazba, chemická vazba, hutnost,

Klíčová slova v angličtině

Refractory castables, corrosive atmosphere, chemical resistance, hydraulic, chemical binding, compactness,

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.

Vydáno

1. 6. 2016

ISBN

978-80-01-05958-6

Kniha

Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016

Strany od

107

Strany do

114

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT126063,
  author="Lenka {Nevřivová} and Daniel {Mátl}",
  title="ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ",
  booktitle="Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016",
  year="2016",
  pages="107--114",
  isbn="978-80-01-05958-6"
}