Publication detail

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

NEVŘIVOVÁ, L. MÁTL, D.

Original Title

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

English Title

Refractory castables resistance against exposure to acidic enviroment

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Odborný příspěvek popisuje korozní účinky a metodiku jejich testování. Sledovanou vlastností materiálů, které mají vliv na odolnost proti chemické korozi, je jejich objemová hmotnost. Experimentální část je zaměřena na testování odolnosti žárobetonů vůči kyselině sírové.

English abstract

There are applications of refractory concretes for places where these are exposed to corrosive environments. This text deals with both description the corrosive effects and methodology of their testing. One of the most important properties of materials, affecting the chemical corrosion resistance, is their density. The second part of this text is focused on testing the refractory concretes which are currently used for applications. The aggregates were tested for the resistance to sulfuric acid.

Keywords

Žárobeton, korozní prostředí, chemická odolnost, hydraulická vazba, chemická vazba, hutnost,

Key words in English

Refractory castables, corrosive atmosphere, chemical resistance, hydraulic, chemical binding, compactness,

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.

Released

1. 6. 2016

ISBN

978-80-01-05958-6

Book

Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016

Pages from

107

Pages to

114

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT126063,
  author="Lenka {Nevřivová} and Daniel {Mátl}",
  title="ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ",
  booktitle="Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016",
  year="2016",
  pages="107--114",
  isbn="978-80-01-05958-6"
}