Detail publikace

HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI

NEVŘIVOVÁ, L. KOVÁŘ, P. KOTOUČEK, M. VŠIANSKÝ, D. LANG, K.

Originální název

HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI

Anglický název

Dense silika refractories with higher corrosion resistance

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Nový typ dinasových žáromateriálů byl odzkoušen nejen na základní žárové vlastnosti, ale byly provedené i další doplňující zkoušky, které jsou porovnané se současnými kvalitami dinasových žáromateriálů z produkce P-D Refractories CZ, a.s. Vyšší hutnost dinasových materiálů se pozitivně projevila nejen na odolnosti proti korozi, abrazi, ale má vliv i na vyšší tepelnou vodivost, která přispěje např. k zefektivnění procesu koksování.

Anglický abstrakt

New type dinas refractories has been tested only on the basic features hot, but it was made even more additional tests that are aligned with current modes of dinas refractories produced P-D E Refractories, Inc. Higher density silica refractory materials had a positive effect not only on corrosion resistance, abrasion, but also affects the higher thermal conductivity to contribute to eg. To streamline the coking process.

Klíčová slova

Dinasové žáromateriály, nové kvality dinasových žáromateriálů, koksárenské baterie

Klíčová slova v angličtině

silica, new quality silica refractories, coke oven batteries

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.

Rok RIV

2015

Vydáno

1. 10. 2015

Nakladatel

Tanger

Místo

Ostrava, ČR

ISBN

978-80-87294-60-4

Kniha

Hutní keramika 2015

Strany od

20

Strany do

27

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT121772,
  author="Lenka {Nevřivová} and Pavel {Kovář} and Miroslav {Kotouček} and Dalibor {Všianský} and Karel {Lang}",
  title="HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI",
  booktitle="Hutní keramika 2015",
  year="2015",
  pages="20--27",
  publisher="Tanger",
  address="Ostrava, ČR",
  isbn="978-80-87294-60-4"
}