Publication detail

HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI

NEVŘIVOVÁ, L. KOVÁŘ, P. KOTOUČEK, M. VŠIANSKÝ, D. LANG, K.

Original Title

HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI

English Title

Dense silika refractories with higher corrosion resistance

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Nový typ dinasových žáromateriálů byl odzkoušen nejen na základní žárové vlastnosti, ale byly provedené i další doplňující zkoušky, které jsou porovnané se současnými kvalitami dinasových žáromateriálů z produkce P-D Refractories CZ, a.s. Vyšší hutnost dinasových materiálů se pozitivně projevila nejen na odolnosti proti korozi, abrazi, ale má vliv i na vyšší tepelnou vodivost, která přispěje např. k zefektivnění procesu koksování.

English abstract

New type dinas refractories has been tested only on the basic features hot, but it was made even more additional tests that are aligned with current modes of dinas refractories produced P-D E Refractories, Inc. Higher density silica refractory materials had a positive effect not only on corrosion resistance, abrasion, but also affects the higher thermal conductivity to contribute to eg. To streamline the coking process.

Keywords

Dinasové žáromateriály, nové kvality dinasových žáromateriálů, koksárenské baterie

Key words in English

silica, new quality silica refractories, coke oven batteries

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.

RIV year

2015

Released

1. 10. 2015

Publisher

Tanger

Location

Ostrava, ČR

ISBN

978-80-87294-60-4

Book

Hutní keramika 2015

Pages from

20

Pages to

27

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT121772,
  author="Lenka {Nevřivová} and Pavel {Kovář} and Miroslav {Kotouček} and Dalibor {Všianský} and Karel {Lang}",
  title="HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI",
  booktitle="Hutní keramika 2015",
  year="2015",
  pages="20--27",
  publisher="Tanger",
  address="Ostrava, ČR",
  isbn="978-80-87294-60-4"
}