Detail patentu

Chlazený fotovoltaický solární modul

ASTROUSKI, I. RAUDENSKÝ, M. SCHMIDT, M. REPPICH, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

V chlazeném fotovoltaickém modulu, který má pod vrstvou obsahující solární články vrstvu, v níž jsou průchody pro chladicí médium, jsou průchodu pro chladicí médium tvořeny alespoň jednou řadou dutých organických vláken (4) na koncích zaústěných do vstupního resp. výstupního kolektoru (5, 6). Mezi vrstvou solárních článků (8) a dutými vlákny (4) je vrstva (7) z tepelně vodivého materiálu.

Klíčová slova

fotovoltaickýh solární modul

Číslo patentu

305632

Datum přihlášky

1. 8. 2014

Datum zápisu

2. 12. 2015

Datum skončení platnosti

1. 12. 2025

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Marcus Reppich prof. Dr. Ing., 86199 Augsburg, DE

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www