Patent detail

Chlazený fotovoltaický solární modul

ASTROUSKI, I. RAUDENSKÝ, M. SCHMIDT, M. REPPICH, M.

Patent type

Patent

Abstract

V chlazeném fotovoltaickém modulu, který má pod vrstvou obsahující solární články vrstvu, v níž jsou průchody pro chladicí médium, jsou průchodu pro chladicí médium tvořeny alespoň jednou řadou dutých organických vláken (4) na koncích zaústěných do vstupního resp. výstupního kolektoru (5, 6). Mezi vrstvou solárních článků (8) a dutými vlákny (4) je vrstva (7) z tepelně vodivého materiálu.

Keywords

fotovoltaickýh solární modul

Patent number

305632

Date of registration

02.12.2015

Date of expiry

01.12.2025

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Marcus Reppich prof. Dr. Ing., 86199 Augsburg, DE

www

Documents