Detail publikace

Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti

LINDR, J.

Originální název

Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti

Český název

Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní doba klade vysoké nároky na absolventy vysokých škol, aby uspěli v profesionální praxi, v pracovním zařazení a osobním životě. Univerzity je musejí k tomuto zařazení adekvátně připravit. Proto se vysoké školy snaží neustále zvyšovat efektivitu a kvalitu výuky. Vysoké školy se orientují na modernizaci vzdělávacího obsahu v souladu s pojmem "dobrá škola". Dobrá škola je taková, která naplňuje výukové cíle a zvyšuje úroveň svých vzdělávacích aktivit. Technické univerzity rozvíjejí nejen odborné kompetence, ale i všeobecné klíčové kompetence prostřednictvím společenskovědních předmětů a soft-skills. Příspěvek popisuje ideály všeobecného vzdělávání a rozebírá důvody, proč je užitečné věnovat pozornost společenskovědním předmětům. Příspěvek shrnuje zkušenosti s výukou vybraných společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně. Sumarizuje, jak studenti hodnotí jejich výuku a v čem vidí jejich přínos. Spojení mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty naplňuje ideály profilu absolventa a zároveň se podílí na kultivaci osobnosti a humanizaci technického prostředí.

Český abstrakt

Moderní doba klade vysoké nároky na absolventy vysokých škol, aby uspěli v profesionální praxi, v pracovním zařazení a osobním životě. Univerzity je musejí k tomuto zařazení adekvátně připravit. Proto se vysoké školy snaží neustále zvyšovat efektivitu a kvalitu výuky. Vysoké školy se orientují na modernizaci vzdělávacího obsahu v souladu s pojmem "dobrá škola". Dobrá škola je taková, která naplňuje výukové cíle a zvyšuje úroveň svých vzdělávacích aktivit. Technické univerzity rozvíjejí nejen odborné kompetence, ale i všeobecné klíčové kompetence prostřednictvím společenskovědních předmětů a soft-skills. Příspěvek popisuje ideály všeobecného vzdělávání a rozebírá důvody, proč je užitečné věnovat pozornost společenskovědním předmětům. Příspěvek shrnuje zkušenosti s výukou vybraných společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně. Sumarizuje, jak studenti hodnotí jejich výuku a v čem vidí jejich přínos. Spojení mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty naplňuje ideály profilu absolventa a zároveň se podílí na kultivaci osobnosti a humanizaci technického prostředí.

Klíčová slova

Kurikulum, klíčové kompetence, odborné kompetence, dobrá škola, modernizace a efektivita, soft skills, společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost

Vydáno

30.06.2015

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4431-7

Kniha

Úloha interdisciplinárného vzdelávania v humanizácii technického prostredia

Číslo vydání

1

Strany od

65

Strany do

71

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT120988,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti",
 annote="Moderní doba klade vysoké nároky na absolventy vysokých škol, aby uspěli v profesionální praxi, v pracovním zařazení a osobním životě. Univerzity je musejí k tomuto zařazení adekvátně připravit. Proto se vysoké školy snaží neustále zvyšovat efektivitu a kvalitu výuky. Vysoké školy se orientují na modernizaci vzdělávacího obsahu v souladu s pojmem "dobrá škola". Dobrá škola je taková, která naplňuje výukové cíle a zvyšuje úroveň svých vzdělávacích aktivit. Technické univerzity rozvíjejí nejen odborné kompetence, ale i všeobecné klíčové kompetence prostřednictvím společenskovědních předmětů a soft-skills. Příspěvek popisuje ideály všeobecného vzdělávání a rozebírá důvody, proč je užitečné věnovat pozornost společenskovědním předmětům. Příspěvek shrnuje zkušenosti s výukou vybraných společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně. Sumarizuje, jak studenti hodnotí jejich výuku a v čem vidí jejich přínos. Spojení mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty naplňuje ideály profilu absolventa a zároveň se podílí na kultivaci osobnosti a humanizaci technického prostředí.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Úloha interdisciplinárného vzdelávania v humanizácii technického prostredia",
 chapter="120988",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2015",
 month="june",
 pages="65--71",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}